ติดต่อเรา

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7