รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก ที่สมัครใจเพื่อนำไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7