ประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7