ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7