ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ศธ.จิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเร่ิมได้ที่ใจเรา" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7