ภาพบรรยากาศการประชุมคณะทำงานประชาคมการศึกษา จังหวัดตาก และมอบรางวัลให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7